בורק ראמזי

הרצח של ג'ונבנט רמזי, כוכב ילדים ומצעדים בקולורדו, והתחקיר שלאחר מכן כבשו את תשומת לב הציבור בשני העשורים האחרונים. מצא חיים נשואים, שווי נטו, משכורת, קריירה ועוד.