בורק ראמזי

הרצח של ג'ונבנט רמזי, כוכב ילדים ומצעדים בקולורדו, והתחקיר שלאחר מכן כבשו את תשומת לב הציבור בשני העשורים האחרונים. מצא חיים נשואים, שווי נטו, משכורת, קריירה ועוד.

בורק רמזי

הרצח של ג'ונבנט רמזי, כוכב ילדים ומצעדים בקולורדו, והתחקיר שלאחר מכן כבשו את תשומת לב הציבור בשני העשורים האחרונים. מצא חיים נשואים, שווי נטו, משכורת, קריירה ועוד.

בורק ראמזי

הרצח של ג'ונבנט רמזי, כוכב ילדים ומצעדים בקולורדו, והתחקיר שלאחר מכן כבשו את תשומת לב הציבור בשני העשורים האחרונים. מצא חיים נשואים, שווי נטו, משכורת, קריירה ועוד.