אמן x אמן: ג'ון דרנייל מ-Mountain Goats and Bully

המהדורה האחרונה של Artist x Artist מוצאת שני משתפי פעולה חדשים מעזי ההרים ובולי ממשיכים בשיחה היצירתית שלהם.