סופי דוסי

סופי דוסי היא מתעמלת אמריקאית, מעוותת, מאזנת ידיים, כמו גם אווירית. מצא חיים נשואים, שווי נטו, משכורת, קריירה ועוד.