לאה מק'סוויני

השחקנית ואישת הטלוויזיה האמריקאית מצא את ליאה מק'סוויני את השווי הנקי הנוכחי וכן משכורת, ביוגרפיה, גיל, גובה ועובדות מהירות!